message download

During our regular services there is a live video feed on Google Hangouts On Air. Click here to go there.

Below are the archived sermons in English of our regular services. If you are looking for the sermons of a particular sermon series, click on [Show filter] a few lines below.

>>> For the archived videos of special events, click here.
>>> Voor onze Nederlandstalige preken, klik hier.

Sermons (66)

Active filter: Preacher: Sebastiaan Van Wessem (x) , Service: Preken in het Nederlands (x)
Jij hebt Farao nodig ("Get Out Of Here" preekserie)
Waarom gebeuren slechte dingen in het leven van goede mensen? In deze preek kijkt Sebastiaan van Wessem naar hoe God de slechte dingen in ons leven gebruikt zodat wij het naar hem zouden uitroepen. Pas dan kan hij een wonder doen in ons leven.
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 23 March 2014 (Preken in het Nederlands).
Vision Sunday
Waarheen leidt God Thousand Hills in 2014 en daarna? En hoe kun je daarbij betrokken worden? In deze preek legt Sebastiaan van Wessem de visie, missie en strategie van Thousand Hills uit.
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 16 March 2014 (Preken in het Nederlands).
De kerk van de eerste liefde (“We Are The Church” preekserie)
De meeste aspecten van het christelijk leven zijn procesmatig. Discipelschap is een proces. Het meer en meer gaan lijken op Jezus is een proces. Maar er is één ding dat van het ene op het andere moment beschikbaar is, en dat is Gods aanwezigheid en kracht. En we mogen dit ervaren door aanbidding. In deze preek legt Sebastiaan van Wessem uit hoe aanbidding “werkt” en hoe we "eerste liefde” aanbidders kunnen worden en een “eerste liefde” kerk/
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 9 March 2014 (Preken in het Nederlands).
Back to the Future - Terug naar de toekomst (“We Are The Church” preek serie)
Hoe zou het zijn als je nu aan het einde van je leven was en nadacht over al de jaren dat je geleefd hebt? Denk je dat je een succesvol persoon zal zijn geweest? En, zo ja, hoe definieer jij succes? In deze preek gaat Sebastiaan van Wessem in op hoe God naar succes kijkt. Hoe heb jij geïnvesteerd in andere mensen en vooral mensen die jonger en minder ervaren zijn dan jij?
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 23 February 2014 (Preken in het Nederlands).
Training met transparantie (“We Are The Church” preekserie)
How wordt je volwassen in je geloof? De meeste mensen denken dat je diepgaander onderwijs nodig hebt om te kunnen groeien. Maar in deze preek laat Sebastiaan van Wessem zien dat Hebreeën 5 iets anders aanwijst als het belangrijkste ingrediënt voor geestelijke groei: training. Wat wordt er met training bedoeld? Hoe kunnen we geestelijk volwassen worden terwijl we ons kinderlijk geloof niet kwijtraken?
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 9 February 2014 (Preken in het Nederlands).
Zoals Jezus (“We Are The Church” preekserie)
Het enige ding waarvan Jezus ooit zei dat hij het zou bouwen is de lokale kerk, niet een zendingsorganisatie, een parakerkelijke bediening of iets anders. Hij heeft de kerk gesticht zodat het zijn werk op aarde zou kunnen voortzetten na zijn hemelvaart. Hij roept de lokale kerk en elke individuele gelovige om te zijn als hij. In deze preek kijkt Sebastiaan van Wessem naar hoe we trouw kunnen zijn aan die roeping en hoe we zijn licht en zijn liefde kunnen laten schijnen in een gebroken en duistere wereld.
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 2 February 2014 (Preken in het Nederlands).
Opwekkingsprediking ("Awakening 2014" preekserie)
Wil God opwekking brengen in het geseculariseerde Nederland? Zo ja, wie zijn dan de revivalisten die Gods licht opnieuw laten schijnen in dit land? In deze preek laat Sebastiaan van Wessem zien vanuit Jesaja 58 dat God een geestelijke vernieuwing wil brengen en dat hij gewone mensen gebruikt om de opwekkingspredikers te zijn. Ben jij daar een van?
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 19 January 2014 (Preken in het Nederlands).
Wegwijzer naar herstel (“Awakening 2014” preekserie)
Op een van de beste dagen geestelijk gezien, toen koning Salomo de nieuwe tempel inwijdde, verscheen God aan hem om te vertellen hoe hij zijn relatie met God kon herstellen in het geval dat hij of het volk Israël hem de rug had toegekeerd. Maar waarom zou God daarover spreken op zo’n geweldige dag? In deze preek laat Sebastiaan van Wessem zien dat wanneer het ons geestelijk gezien voor de wind gaat we het meest vatbaar zijn voor aanvallen van de vijand. En wanneer dat gebeurt hebben we een wegwijzer nodig die ons helpt om opnieuw een geestelijke opleving te kunnen ervaren. En dat is wat God gaf aan Salomo in 2 Kronieken 7:14.
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 12 January 2014 (Preken in het Nederlands).
Baby versus keizer (kerstnachtdienstpreek)
De geboorte van Jezus is Christus wordt aangekondigd door de engel als "goed nieuws". Wat betekent "goed nieuws" eigenlijk? Als je kijkt naar de historische context was de geboorte van baby Jezus een directe confrontatie met de macht van de Romeinse keizer. De keizer claimde dat hij de zoon van god was en de redder die vrede bracht aan de hele wereld. In deze kerstpreek laat Sebastiaan van Wessem zien dat deze claims alleen waar kunnen zijn voor Jezus. Maar wat betekent dat voor jouw leven?
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 24 December 2013 (Preken in het Nederlands).
Door Jezus’ ogen
In dit leven doen mensen ons vaak pijn. Die pijn kan wortel schieten in ons leven zodat we muren opbouwen rondom ons hart. Wat kunnen we leren van Jezus en hoe hij met mensen omging die hem pijn deden? In deze preek onderzoekt Sebastiaan van Wessem hoe we naar mensen kunnen gaan kijken door Jezus’ ogen en daarmee onze kerst een witte kerst kunnen maken.
Preached by Sebastiaan Van Wessem on 15 December 2013 (Preken in het Nederlands).

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast iTunesOther

Comments are closed.